2017 Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων

ellhnikos stratos 01


Σκοπός της μετεκπαίδευσης είναι η συντήρηση των στρατιωτικών ικανοτήτων των Εφέδρων κατά το χρόνο παραμονής τους στην εφεδρεία. Οι Έφεδροι καλούνται σταδιακά να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες είτε της Μονάδος όπου είναι εντεταγμένοι, είτε σε σχολεία για την βελτίωση των γνώσεών τους ή την απονομή νέας ειδικότητας.

Ειδικά για το έτος 2017 έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται οι παρακάτω κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

- Σημαντικός αριθμός Εφέδρων κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε Εθνικές και Διακλαδικές ασκήσεις.

- Έφεδροι εκπαιδεύονται σε κρίσιμες ειδικότητες και θα τους αποδοθεί β΄ ειδικότητα.

- Μεγάλος αριθμός Εφέδρων όλων των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς κλήθηκαν να ενημερωθούν, για την αποστολή των Μονάδων στις οποίες εντάσσονται επιστρατευτικά και θα τους αναλυθούν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν να εκτελέσουν.

- Ειδική βαρύτητα δόθηκε στην εκπαίδευση των Εφέδρων Αξιωματικών με την κλήση τους στα σχολεία των Όπλων και Σωμάτων τους, για εμπλουτισμό των γνώσεων τους.

- Τέλος οι Έφεδροι Αξιωματικοί, που είναι ενταγμένοι σε Μονάδες Εθνοφυλακής, συμμετέχουν σε δραστηριότητες των Μονάδων τους μαζί με τους Εθνοφύλακες.

 

Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατού

feed-image

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.