58ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Μεγάλου Βασιλείου: «Ἡ συμβολή τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στήν ἰσόρροπη ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν» (ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ- ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ)

57o paidagwgiko synedrio thes prosklhsh 03 box

56o paidagwgiko synedrio thes prosklhsh 03


Παρουσίαση Συνεδρίου: Οἱ ἐργασίες τοῦ 58ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου Μεγάλου Βασιλείου ἔληξαν μέ ἐπιτυχία σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη. Ἀκολουθοῦν τά βίντεο, τά πορίσματα καί οἱ περιλήψεις τῶν Εἰσηγήσεων . Γιά τό Πρόγραμμα πιέστε ΕΔΩ .

 

TIDEON: Τό 58ο Παιδαγωγικό Συνέδριο τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» διεξήχθη στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Ἀκολουθοῦν τα βίντεο, οἱ περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων καί τά βιογραφικά τῶν εἰσηγητῶν.

 

«Ἡ συμβολή τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στήν ἰσόρροπη ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν»

 

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ἁγιασμός (Video)


κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ:
Ἡ συμβολὴ τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στὴν ἰσόρροπη ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν (
Video)


Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ.κ. Χριστοφόρος:
Χαιρετισμός (
Video)


κ. Νικόλαος Πιεράκος:
Χαιρετισμός (
Video)


κ. Τηλέμαχος Τζιάσιος:
Χαιρετισμός (
Video)


κ. Παναγιώτης Κουτρίκης:
Χαιρετισμός (
Video)


Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων:
Χαιρετισμός (
Video)


Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»:
Έναρξη (
Video)


κα. Ἀναστασία Μπέκα, Παιδοψυχίατρο, Συν­τονίστρια Διευθύντρια Ψυχιατρικοῦ Τμήματος Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων τοῦ Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης:
Ὁ ρόλος τῶν γονεϊκῶν προτύπων στὴν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν (
Video)


κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητὴς Νευρολογίας, πρ. διευθυντὴς Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς Α.Π.Θ.:
Οἱ ἁρμονικὲς συζυγικὲς σχέσεις ὡς προϋπόθεση ἰσόρροπης ψυχοπνευματικῆς ἀνάπτυξης στὰ παιδιά (
Video)


Πρωϊνή Συνεδρία:
Ἐρωτήσεις (
Video)


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

κα. Ἄννα – Μαρία Σιδηροπούλου – Λούλη, φιλόλογο Καθηγήτρια Μ.Ε.: Ἡ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν ἀρνητικῶν ἐπιδράσεων τοῦ περιβάλλοντος στὰ παιδιά (Video)


Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ.κ. Παῦλος:
Γιὰ μιὰ ὑγιὴ οἰκογένεια (
Video)


Ἀπογευματινή Συνεδρία:
Ἐρωτήσεις (
Video)


Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»:
Κλείσιμο (
Video)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» διοργάνωσε τὸ φετινὸ Παιδαγωγικό του Συνέδριο (58ο) μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῆς φυσικῆς οἰκογένειας στὴν ἰσόρροπη ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν». Ἁφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ συγκεκριμένου θέματος στάθηκε τὸ γεγο­νὸς τῆς εὐρείας τὸν τελευταῖο καιρὸ διαδόσεως ἀπόψεων γύρω ἀπὸ τὸ θέμα ἐναλλακτικῶν μορφῶν (δῆθεν) οἰκογένειας, διαστροφικοῦ χαρακτῆρος, ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συμβίωση ὁμόφυλων ζευγαριῶν, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἀπαιτοῦν νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας παιδιῶν καὶ ἀνατροφῆς τους. Στὶς ἀξιώσεις αὐτὲς τὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων ἀντιτάχθηκε μὲ τέσσερις εἰσηγήσεις, τὶς ὁποῖες πραγματοποίησαν ἔγκριτοι ὁμιλητές.

Ἡ πρώτη εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ ρόλος τῶν γονεϊκῶν προτύπων στὴν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν» καὶ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὴν κ. Ἀναστασία Μπέκα, Παιδοψυχίατρο, Συν­τονίστρια Διευθύντρια Ψυχιατρικοῦ Τμήματος Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων τοῦ Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Ἡ κ. Μπέκα ἀπέδειξε μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή της πὼς ἀπουσία τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὰ δύο γονεϊκὰ φύλα – ὅταν αὐτὴ δὲν ὀφείλεται σὲ χηρεία – ἀποτελεῖ γιὰ τὰ παιδιὰ τραυματικὸ γεγονὸς καὶ ψυχικὴ ἀναπηρία, ποὺ τὰ ἀκολουθεῖ στὴ μετέπειτα ζωή τους, καθότι καὶ τὸ πατρικὸ καὶ τὸ μητρικὸ πρότυπο εἶναι ἀναγκαιότατο καὶ ἀναντικατάστατο στὴν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, λειτουργοῦν δὲ τὰ δύο πρότυπα συμ­πληρωματικὰ μεταξύ τους.

Δεύτερος εἰσηγητὴς ἦταν ὁ κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητὴς Νευρολογίας, πρ. διευθυντὴς Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς Α.Π.Θ. Θέμα του: «Οἱ ἁρμονικὲς συζυγικὲς σχέσεις ὡς προϋπόθεση ἰσόρροπης ψυχοπνευματικῆς ἀνάπτυξης στὰ παιδιά». Ὁ κ. Καθηγητὴς ὑπογράμμισε ὅτι ὅταν οἱ γονεῖς συνδέουν καὶ συνυφαίνουν ἁρμονικὰ τὴ ζωή τους, δημιουργοῦν κοινὸ ἄξονα, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο περιελίσσεται ἡ ὅλη ζωὴ τῆς οἰκογένειας καὶ ἀναπτύσσεται ἡ προσωπικότητα τῶν παιδιῶν τους. Ἡ οἰκογενειακὴ ἁρμονία ἡ ὁποία θὰ συντεθεῖ ἐπάνω στὴν κατὰ Χριστὸν παιδεία, ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ συντελεστὴ τῆς ὑγιοῦς ψυχοπνευματικῆς ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶν.

Ἡ τρίτη εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν κ. Ἄννα – Μαρία Σιδηροπούλου – Λούλη, φιλόλογο Καθηγήτρια Μ.Ε., μὲ θέμα: «Ἡ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν ἀρνητικῶν ἐπιδράσεων τοῦ περιβάλλοντος στὰ παιδιά». Ἡ εἰσηγήτρια ἀρχικὰ ὑπέδειξε τὶς συνήθεις ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις ποὺ δέχονται τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖο κινοῦνται, καὶ κατόπιν ἐπικεντρώθηκε στοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους οἱ γονεῖς θὰ ἀναζητήσουν τὴν προστασία, θωράκιση, ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπιση τῶν ἀρνητικῶν αὐτῶν ἐπιδράσεων στὰ παιδιά τους. Καὶ ἐδῶ διαφάνηκε καθαρὰ ὅτι μόνο μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς Ἐκκλησίας, μὲ κλίμα ἰσορροπίας στὶς σχέσεις τῶν μελῶν μεταξύ τους, μπορεῖ νὰ διασφαλίσει τὴν πνευματικὴ ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν.

Τὴν τελευταία εἰσήγηση εἶχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος μὲ θέμα: «Γιὰ μιὰ ὑγιὴ οἰκογένεια». Ὁ Σεβασμιώτατος, ὄν­τας ὁ ἴδιος βαθὺς γνώστης τῶν λεπτῶν ἰσορροπιῶν στὰ θέματα τῶν οἰκογενεια­κῶν σχέσεων, ὑπέδειξε τὰ βασικὰ ἐκεῖνα δομικὰ στοιχεῖα, πάνω στὰ ὁποῖα θεμελιώνεται μία ὑγιὴς πνευματικὰ οἰκογένεια. Ἀγάπη καὶ ταπείνωση μεταξὺ τῶν γονέων, συστηματικὴ προετοιμασία τους πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο γιὰ τὸν γάμο, θεμελίωση τῆς οἰκογενειακῆς τους ζωῆς ἐπάνω στὴ ζωὴ καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, συν­ιστοῦν ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς οἰκογένειάς τους.

Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη­νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο ἐκ­προσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε μήνυμα – χαιρετισμό του.

Τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἔκλεισε ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ».

Εὐελπιστοῦμε ὅτι τὰ μηνύματα ποὺ πῆραν οἱ σύνεδροι ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ Παιδαγωγικὸ Συνέδριο θὰ σταθοῦν ἀνασχετικὸς φραγμὸς στὴ λυσσαλέα προσπάθεια ἀ­ποδομήσεως ὅλων τῶν παραδοσιακῶν ἀ­ξιῶν ποὺ ἐπιχειρεῖται τελευταῖα στὴν πατρίδα μας.
 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

  • Ἡ οἰκογένεια νοεῖται μόνο στόν φυσικό της χαρακτήρα, μέ τόν πατέρα, τή μητέρα καί τά παιδιά. Κάθε ἄλλη τεχνητή ἐναλλακτική μορφή μόνο συμβατικά μπορεῖ νά φέρει τό ὄνομα τῆς οἰκογένειας, χωρίς νά εἶναι καί στήν οὐσία. Συμβιώσεις ὁμόφυλων ζευγαριῶν διαστρέφουν καί καταστρέφουν τήν ἔννοια τῆς οἰκογένειας.
  • Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τό πρότυπο τῆς γνήσιας κοινωνικῆς ἐκφράσεως, καθόσον ἐπικρατεῖ ἐντός αὐτῆς ἡ ἀληθινή ἔκφανση τῆς προσωπικότητος καί τῶν χαρακτηρολογικῶν στοιχείων τῶν μελῶν της. Οἱ γονεῖς διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στή διαμόρφωση τοῦ λειτουργικοῦ περιγράμμα- τος τῆς οἰκογένειας. Ὅταν συνδέουν καί συνυφαίνουν ἁρμονικά μεταξύ τους τή ζωή, δημιουργοῦν κοινό ἄξονα, γύρω ἀπό τόν ὁποῖο περιελίσσεται ἡ ὅλη οἰκογενειακή ζωή καί ἀναπτύσσεται ὁμαλά ἡ προσωπικότητα τῶν παιδιῶν τους.
  • Ἀπουσία τοῦ ἑνός ἀπό τά δύο γονεϊκά φύλα – ὅταν αὐτή δέν ὀφείλεται σέ χηρεία – ἀποτελεῖ γιά τά παιδιά τραυματικό γεγονός καί ψυχική ἀναπηρία, πού τά ἀκολουθεῖ στή μετέπειτα ζωή τους, καθότι καί τό πατρικό καί τό μητρικό πρότυπο εἶναι ἀναγκαιότατο καί ἀναντικαστάστατο στήν ἀνά- πτυξη τῶν παιδιῶν, λειτουργοῦν δέ τά δύο πρότυπα συμπληρωματικά μεταξύ τους.
  • Ἡ μητέρα μέ τόν γυναικεῖο της χαρακτήρα καί τόν συναισθηματικό μητρικό ρόλο προσφέρει τό πρότυπο γιά ταύτιση στήν κόρη, ἀλλά καί περιορίζει τήν ὑπερβολική ἐκδήλωση ἀρρενωπῶν ἐπιθε- τικῶν συμπεριφορῶν στό ἀγόρι. Ὁ πατέρας προσφέρει τό ἀνδρικό πρότυπο στά παιδιά του καί τά βοηθεῖ στήν ἐπαφή τους μέ τόν πραγματικό ἔξω κόσμο, ρυθμίζοντας τίς ἔντονες συναισθηματικές τους ἐνορμήσεις καί διαγράφοντας τά πλαίσια τῶν κοινωνικῶν τους σχέσεων.
  • Ἱερή ὑποχρέωση τῶν γονέων εἶναι νά διαπαιδαγωγοῦν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί νά τά προστατεύουν ἀπό τίς ἀρνητικές ἐπιδράσεις τοῦ ὑλιστικοῦ καί εὐδαιμονιστικοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος μέ τίς ποικίλες προκλήσεις, μέσα στό ὁποῖο ζοῦν καί κινοῦνται. Αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ μέ τή δημιουργία οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος στοργῆς καί ἀποδοχῆς. Ὁ γόνιμος διάλογος μέ τά παιδιά τους γύρω ἀπό τά ζητήματα πού τούς ἀφοροῦν, τό παράδειγμά τους καί κυρίως ἡ προσευχή γι᾿ αὐτά θά σταθοῦν ὁ δυνατός θώρακας τῆς ὑπάρξεώς τους, πάνω στόν ὁποῖο θά συντριβοῦν οἱ ἐπικίνδυνες ἐπιρροές τοῦ κόσμου.
  • Ἀγάπη καί ταπείνωση μεταξύ τῶν γονέων, συστηματική προετοιμασία πρίν ἀπό τόν γάμο γιά τόν γάμο, θεμελίωση τῆς οἰκογενειακῆς τους ζωῆς ἐπάνω στή ζωή καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, συνιστοῦν ἐχέγγυα γιά μιά ὑγιή πνευματικά οἰκογένεια, ἡ ὁποία μόνον ἔτσι καί κατεξοχήν ἔτσι συμ- βάλλει στήν ἰσόρροπη ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

58o paidagwgiko synedrio prosklhsh 02

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

feed-image

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.