Άρθρα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν

Ἡ ἐπαναφορά στήν ὀρθή θέση ὠς προϋπόθεση τῆς ἐνὼσεως μὲ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολική καὶ Ἀποστολική Ἐκκλησία

ieremias b o tranos 01


Ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα ἀναφέρθηκαν ἀπό μας, ἀγαπητοί, ὅπως καί ἐσεῖς καλῶς γνωρίζετε, στηρίζονται στήν Θεόπνευστη Γραφή, σύμφωνα πρός τήν ἑρμηνεία καί ὑγιῆ διδασκαλία καί διασάφηση τῶν ἁγίων θεολόγων μας.

Διότι δέν εἶναι δυνατόν σέ μᾶς, ὅταν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στή δική μας ἐξήγηση (ἑρμηνεία), νά ἐννοήσουμε ἤ νά κατανοήσουμε ἤ νά ἑρμηνεύσουμε τελείως κάτι ἀπό τούς λόγους τῆς Θεοπνεύστου Γραφῆς, παρά μόνο σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τῶν θεολόγων (Πατέρων), οἱ ὁποῖοι ἐν Ἁγίω Πνεύματι ἔχουν ἐπιδοκιμαστεῖ ἀπό τίς ἁγίες συνόδους ὡς κατάλληλοι πρός τόν εὐσεβῆ αὐτόν σκοπό, γιά νά μή στριφογυρίζει ὁ νοῦς μας ἀπό ἐδῶ καί ἀπό ἐκεῖ κατά τήν συνήθεια τοῦ Πρωτέα (θαλάσσια θεότητα, πού προσλάμβανε ἀλλοδιαδόχως διάφορες μορφές), ἀφοῦ ἐμεῖς ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν ὀρθή εὐαγγελική διδασκαλία καί τήν ἀληθινή σοφία καί σύνεση.

Ἀλλά, θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ, ποιά ἐπαναφορά στήν ὀρθή θέση θά ὑπάρξει σέ αὐτούς, ποία; Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ἑξῆς: τίποτα νά μή μεταχειριζόμαστε ἤ νά μήν παραδεχόμαστε στό νοῦ μᾶς ἀντίθετα πρός ὅσα ἔχουν διαταχθεῖ ἀπό τούς ἱερούς ἀποστόλους καί τίς ἁγίες συνόδους. Διότι ὅποιος φυλάει ὀρθά τόν ὄρο αὐτόν, θά εἶναι σύντροφος μαζί μας, θά ἐπικοινωνεῖ μαζί μας καί θά ἔχει τήν ἴδια πίστη μέ μας.

Διότι ὅποιος ἀπαρνεῖται τούς κανόνες, γιά τούς ὁποίους ἔχουμε μιλήσει προηγουμένως, καί ὁρμᾶ ἐναντίον τῶν ἀποστόλων καί συμπεριφέρεται ἀνεμπόδιστα ἐναντίον τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ποιά ἐπικοινωνία θά μποροῦσε νά ἔχει μέ μας; Ποιό μερίδιο θά ἔχει αὐτός μαζί μας;

 

Πηγή: Περικοπῆ ἐκ τῆς Α΄ἀποκρίσεως Ἱερεμίου Β΄ πρός τούς Βυρτεμβεργίους Λουθηρανούς θεολόγους, Δ.Μ.Σ. 502.

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 75 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.